Od kmeta do kmeta

Naslov projekta: OD KMETA ZA KMETA

Vodilni partner:
Zavod 100% naravno Botanik Ormož so.p.

Opis aktivnosti:
S projektom želimo doseči učinkovit in kvaliteten prenos znanja z uspešnih ekoloških kmetij s področja trženja in predelave kmetijskih izdelkov na nove ekološke kmetije, na kmetije, ki jih zanima naravi prijazno kmetovanje ter ostalo zainteresirano javnost.

Projekt zajema:
• Izvedbo predstavitev
• Izvedbo delavnic
• Izvedbo mentorskega programa
• Vodenje in koordinacija
• Nakup informacijske tehnologije
• Oblikovanje in tiskanje brošure
• Objava oglasa v časopisu
• Izdelava spletne strani
• Promocija na Facebook‐u
• Izvedbo evalvacije projekta

Cilji in pričakovani rezultati operacije:
Planira se izvedba 68 prezentacij za različne skupine, ki se jih bo udeležilo v povprečju 14 udeležencev, zato se bo skupaj udeležilo vseh predstavitev najmanj 952 oseb. V kolikor v 68 predstavitvah ne bomo dosegli cilja 952 oseb bo vodilni partner zagotovil z lastnimi viri izvedbo dodatnih predstavitev, dokler cilj ne bo dosežen. Planira se izvedba 14 delavnic za različne skupine, ki se jih bo udeležilo v povprečju 8 udeležencev, zato se bo skupaj udeležilo vseh predstavitev najmanj 112 oseb. V kolikor v 14 delavnicah ne bomo dosegli cilja 112 oseb, bo vodilni partner zagotovil z lastnimi viri izvedbo dodatnih delavnic, dokler cilj ne bo dosežen.

Mentorski program:
6 mesečni mentorski program zajema analizo kmetije, akcijski načrt aktivnosti, 5 celodnevnih srečanj na kmetiji mentorja in kmetovalca, spremljanje napredka kmetovalca na daljavo ter končno poročilo s priporočili za bodoči razvoj kmetije prilagojenim na specifične potrebe kmetije.

Povezave:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
https://www.program-podezelja.si